Misselling czym jest i jak wygląda u źródła

Misselling - pojęcie które zrobiło zawrotną karierę w ubezpieczeniach w następstwie funkcjonowania na rynku polskim zakładów ubezpieczeń, których akcjonariusze wywodzą się z rynku brytyjskiego, na którym dochodzi do masowego zgłaszania i zasądzania roszczeń opartych na okolicznościach związanych z zawieraniem umowy.

 

Informacja ta nie oznacza, że sytuacja taka dotyczy zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w Polsce a opis poniżej omówionej procedury nie ma zastosowania do krajowych zakładów ubezpieczeń. Może okazać się ona interesująca dla krajowych zakładów ubezpieczeń i ich kadry.

 

Na przykładzie rynku brytyjskiego można zaobserwować jak może wyglądać jeden z potencjalnych scenariuszy błędów w zarządzaniu ryzykiem prawnym.

 

Obecnie również w Polsce można uzyskać ofertę pomocy prawnych ze strony brytyjskich kancelarii prawnych umożliwiających odzyskanie w sposób niedrogi odszkodowania lub zwrotu świadczenia od brytyjskich zakładów ubezpieczeń. Rynek na tyle się nasycił, że kancelarie zaczęły stosować mailng jako sposób dotarcia do klientów w Polsce. Sam otrzymałem takie propozycje. Nie ma chyba powodu, aby płacić za tego typu pośrednictwo firmom brytyjskim, poniżej zamieszczony kluczowy fragment instrukcji Brytyjskiego Rzecznika Ubezpieczonych. Zjawisko dotyczy w przeważającej mierze Payment protection insurance znanego również pod nazwą credit insurance, credit protection insurance, lub loan repayment insurance. PPI ) obejmuje ubezpieczenie spłaty pożyczki lub innych zobowiązań na wypadek niewywiązania się z nich w niektórych sytuacjach, takich jak utrata pracy lub niezdolność do pracy z powodu wypadku lub choroby.

 

Jednym z symptomów zjawiska jest fragment procedury zalecanej przez brytyjskiego Rzecznika Finansowego :

 

Krok 1: Sprawdź, czy masz polisę

 

Sprawdź dokumenty do kredytu - jako koszt PPI mogą być zawarte na wyciągach.

Jeśli to nie jest wymieniony jako "ubezpieczenie ochrony płatności" może być nazywany ochrony kredytu, ubezpieczenie kredytu, ubezpieczenie spłaty kredytu, ASU (wypadek, choroba i bezrobocie) ubezpieczenie pokrywa konto lub pokrywa płatności.

Jeśli nadal nie jesteś pewien, czy masz PPI zapytać firmę lub bank, który dokonał sprzedaży pożyczki, kredyt hipoteczny, karta kredytowa lub inny podobny produkt.

 

 

Krok 2: Sprawdź, czy PPI był objęty „mis-sold”

 

Kilka powodów dlaczego może to być mis-sprzedawane PPI obejmuje:

  • zostałeś zmuszony do zaciągnięcia PPI;
  • nie było jasne, że PPI było obowiązkowe;
  • zalecono tobie wykupienie PPI, ale to nie był odpowiedni dla ciebie produkt;
  • myślałeś, że wykupienie PPI było warunkiem, czy też zwiększy twoje szanse uzyskania karty kredytowej lub inny rodzaju kredytu;
  • wszelkie znaczące wyłączenia nie zostały tobie wyjaśnione, takie jak np. praca na własny rachunek lub istniejące wcześniej schorzenia;
  • polisa została dodana do kredytu bez wiedzy konsumenta;
  • nie było jasne, że będziemy płacić odsetki od kosztów PPI, jeżeli został dodany do kredytu oraz
  • nie było jasne, że PPI obowiązuje nadal po tym jak pożyczka lub kredyt zostały spłacone.

Uwaga: Istnieją inne powody PPI może były objęte mis selingiem. Jeśli nie jesteś pewien, czy twoja polisa była błędna sprzedawane należy skontaktować się z Financial Ombudsman Service.

 

 

Krok 3: Sprawdź roszczenie

 

Istnieje wiele firm, które oferują do zgłaszania roszczeń o nieuprawnionej sprzedaży PPI, zazwyczaj określane jako obsługi odszkodowań, roszczeń i roszczeń firm spółek zarządzania (CMC) -( brytyjskie kancelarie odszkodowawcze).

Roszczenie z tytułu mis-sold PPI jest wolnym od opłat, prostym procesem, który można zrobić samemu.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z obsługi reklamacji należy dokładnie rozważyć, czy zapłacić opłatę upfront zanim skarga zostanie złożona, ponieważ nie ma gwarancji, że zlecenie zakończy się sukcesem.

Financial Ombudsman Service posiada bezpłatny formularz roszczenia PPI (doc), której można użyć. Jeśli złożyć wniosek samodzielnie, otrzymasz wszystkie refundacje.

 

Krok 4: Skarga się do kredytodawcy

 

Jeśli uważasz, że PPI był mis-sprzedaży lub nie jest odpowiedni do okoliczności, należy najpierw złożyć skargę do firmy lub banku, który dokonał sprzedaży tej polityki.

Najlepiej jest napisać do kredytodawcy zapewnieniając jak najwięcej informacji dlaczego skarżysz się na polisę i dlaczego uważasz, że polisa objęta została misselingiem.

 

Problemy polskiego rynku określa natomiast Polski Rzecznik Ubezpieczonych o czym mowa poniżej w „Raport Rzecznika Ubezpieczonych o UFK - pierwsze wnioski”