Czy uchwała SN wygeneruje nowy segment rynku?

Uchwała SN z dnia 13 marca 2012 r. dot. kosztu porady jako elementu szkody komunikacyjnej jest bezpodstawnie traktowana jako szansa dla prawników bez uprawnień do stworzenia nowego segmentu rynku usług prawnych, którym płatnikiem będą nie ich klienci lecz zakłady ubezpieczeń. Po zapoznaniu się z tezą uchwały, wydaje się że szanse na to nie są wielkie. Należy jednak poczekać na pisemne motywy rozstrzygnięcia , czyli jeszcze przez kilka tygodni. Z tezy uchwały wynika, że w stosunkowo trudnych do udowodnienia sytuacjach za opinię prawną radcy prawnego przygotowaną poszkodowanemu zapłaci zakład ubezpieczeń.

 

Poniżej tekst uchwały

UCHWAŁA
składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r. Sygn. Akt. III CZP 75/11

Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez
osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione
przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym
prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach
konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą
naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, Dz.U. Nr 124,poz. 1152 ze zm.).